رئالیسم، بهترین سَبک برای ترسیم تابلوی موفقیت

رئالیسم (realism) یا واقع‌گرایی، در نیمه‌های قرن نوزدهم میلادی با ارائه‌ی آثاری متولد شد که در آن‌ها همه چیز بر اساس دنیای واقعی شکل می‌گرفت.

رئالیسم، بهترین سَبک برای ترسیم تابلوی موفقیت

رئالیسم (realism) یا واقع‌گرایی، در نیمه‌های قرن نوزدهم میلادی با ارائه‌ی آثاری متولد شد که در آن‌ها همه چیز بر اساس دنیای واقعی شکل می‌گرفت. درست در مقطعی از تاریخ که انسان وارد دوران نوین پیشرفت و نوآوری می‌شد به این نتیجه رسید که باید جهان اطرافش را حقیقی‌تر ببیند. بینش واقعی به دنیا باعث ظهور تفکر جدیدی شد که تأثیر حیرت‌انگیزی بر زندگی انسان‌ها گذاشته بود.

برای طرح زدن از تابلو موفقیت تحصیلی، هم‌چنان رئالیسم و واقع‌گرایی بهترین گزینه است. اگر موفقیت را رسیدن به جایگاه مطلوبِ بالاتری نسبت به وضعیت فعلی تعریف کنیم، واقع‌بین بودن بهترین ویژگی رفتاری برای حرکت مستمر به سوی پیشرفت است. هیچ تغییری بدون آگاهی دقیق از وضعیت موجود آغاز نمی‌شود. واقع‌بینی و واقع‌گرایی کلید رسیدن به بهترین ادراک از وضعیت موجود است.

نیازی به سخت‌گیری بیش از اندازه نیست. در صورت مطلوب نبودن وضعیت فعلی و نمره و تراز‌های کنونی، باید راه‌حل را در تلاش برای تغییر وضعیت و کسب نمره‌ی بالاتر پیدا کرد. توقف کردن در این مرحله چیزی شبیه نگاه ناامیدانه به مسئله است. امری که نه دری برای خروج به سوی‌تان باز می‌کند و نه انگیزه‌ای برای یافتن راه خروج باقی می‌گذارد.

در صورت مطلوب بودن وضعیت آموزشی کنونی نیز، باز این عامل واقع‌بینی است که به شما یادآوری خواهد کرد که همواره  پله‌ی بالاتری به نسبت جایگاه کنونی وجود دارد که می‌توان برای قرار گرفتن روی آن تلاش کرد. واقع‌گرایی و عدم توقف در مسیر موفقیت، هر دو در یک تعریف اولیه‌ی مشترک هستند.

هدف‌گذاری‌های واقع‌بینانه، برگ برنده‌ی تمام دانش‌آموزان موفق در طول سال تحصیلی است. هدفی که مبتنی بر شناخت از وضعیت موجودِ شخصی و تلاش و سخت‌کوشی برای ارتقای قابل قبولی نسبت به وضعیت موجود است. این هدف، شما را به حرکت درخواهد آورد. هدف‌های سهل‌الوصول حتی برای متبادر شدن به ذهن شما هم تنبلی می‌کنند. چیزی که در عمل هیچ گاه با انگیزه‌ی تلاش همراه نیست. هدف‌های بلندپروازانه و دور از دسترس نیز همیشه با باورِ غیر واقعی ناتوانی همراه است.

بوم سفیدرنگ سال تحصیلی پیش رو را در مقابل خود قرار دهید و موفقیت پایان سال تحصیلی را همین الان طراحی  کنید. شاهکار خیره‌‌کننده‌ی شما در سَبک رئالیسم، قیمتی‌تر از چیزی خواهد شد که خودتان تصور می‌کنید.