جمع بندی زیست‌شناسی سال سوم

ویژه‌ی آزمون‌های جمع بندی سال تحصیلی 94-95

جمع بندی زیست‌شناسی سال سوم

ویژه ی آزمون های جمع بندی سال تحصیلی 94-95

در تاریخ های 3 مهر ،10 مهر ، نیمسال اول و دوم . ، آزمون های نوروز

و در نهایت سه آزمون جامع مطابق با کنکور سراسری

آزمون‌های جمع‌بندی زیست با پاسخ کاملاً تشریحی برای شما عزیزان تهیه کرده‌ایم.


به امید موفقیت روز افزون همه ی شما داوطلبان کنکور

 مصطفی عشوری اشکلک