توالی‌دادن ژنوم کرمی که اجزای بدنش را بازسازی می‌کند

تیمی از محققان برای نخستین بار ژنوم نوعی کرم مسطح خاصی را توالی داده‌اند که راه را برای مطالعات جدید بر روی این کرم و توانایی‌های احیاکننده آن هموار می‌کند.

توالی‌دادن ژنوم کرمی که اجزای بدنش را بازسازی می‌کند

به گزارش سرویس علمی ایسنا، کرم Macrostomum lignano قادر است پس از آسیب، تقریبا تمامی بدن خود را بازتولید کند و محققان مدت‌ها به دنبال شناسایی دلیل این موضوع بوده‌اند.

تیم علمی به رهبری آزمایشگاه کولد اسپرینگ هاربر و دانشگاه کمبریج توانایی‌های احیاکننده این کرم را بررسی کردند.

این کرم می‌تواند تمامی اجزای خود به جز مغزش را بازتولید کند و دانشمندان دریافتند موجود مزبور و کرم‌های مسطح دیگر گذرگاه یکسانی در سلول‌های بنیادی‌شان دارند و این سلول‌ها مسؤول توانایی‌های احیای این کرم‌ها هستند.

کرم مزبور دارای ژنوم پیچیده غیرمعمول و مملو از عناصر تکراری است که مونتاژ و تحلیل آن را چالش‌برانگیز می‌کند. به منظور غلبه‌کردن بر پیچیدگی ژنوم آن، تیم علمی از فناوری توالی‌دادن جدیدی استفاده کرد که کیفیت توالی ژنوم بدست‌آمده را افزایش می‌دهد.

دانشمندان از اطلاعات ژنومی این کرم برای بررسی این موضوع استفاده کردند که چگونه بیان ژن در طول فرآیند بازتولید اندام این موجود تغییر می‌کند. چنین موضوعی ابزار قدرتمندی برای مشاهده ژن‌هایی ارائه می‌دهد که مسؤول احیای اندام این کرم هستند.

کرم Macrostomum lignano ویژگی‌های بسیاری دارد که آن را به مدل مناسبی برای مطالعه تبدیل می‌کند. این موجود کوچک دارای اندام‌ها و بافت‌های ساده‌ای است که شفاف هستند.

محققان اعلام کرده‌اند تحلیل‌های دقیقی برای درک این موضوع لازم‌اند که سلول‌های بنیادی این کرم مسطح چگونه قادرند به انواع مختلف سلول‌ها تبدیل شوند.

دانشمندان به دنبال بررسی این موضوع هستند که چگونه گذرگاه‌هایی که در موجودات زنده دیگر بررسی شده‌اند، در کرم‌های دارای توانایی احیا عمل می‌کنند.

جزئیات این تحقیق در مجله PNAS ارائه شده است.

منبع :