اعلام جزییات طرح جدید دانشگاه تهران برای بورسیه تحصیلات تکمیلی

معاون آموزشی دانشگاه تهران جزییات طرح بورسیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی را که از سوی رییس دانشگاه تهران برای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال شده بود، تشریح کرد.

اعلام جزییات طرح جدید دانشگاه تهران برای بورسیه تحصیلات تکمیلی

سیدحسین حسینی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه دانشگاه ایرنا گفت: در گذشته مساله اعزام دانشجو به خارج عمدتا با هدف تامین نیروهای متخصص داخل و تامین هیات علمی مورد نیاز دانشگاه ها بود.

وی افزود: در حال حاضر دانشگاه های کشور به ویژه دانشگاه های بزرگ در حوزه های تخصصی رشد بسیار مناسبی داشته اند و در حوزه های بسیار کمی نیاز به اعزام دانشجو به خارج برای تحصیل است.

روز 29 شهریورماه، محمود نیلی احمدآبادی رییس دانشگاه تهران گفته بود: پیشنهادی که دانشگاه تهران قصد دارد به وزارت علوم ارائه کند این است که به جای اینکه افرادی که بورسیه می شوند تمام دوره های تحصیلی خود را در خارج از کشور بگذرانند، بخشی از اعتبارات این بورسیه ها را به دانشگاه هایی بدهند که با دانشگاه های معتبر دوره مشترک برگزار می کنند.

معاون آموزشی دانشگاه تهران با یادآوری ظرفیت بزرگ موجود در دانشگاه ها برای پاسخگویی به نیاز دستگاه ها و تامین اعضای هیات علمی دانشگاه ها افزود: همچنین در دوران پسا تحریم ارتباطات بسیار خوبی بین دانشگاه های کشور با دانشگاه های خارج از کشور فراهم شده و شرایط مناسبی را برای برخی از طرح های مشترک به وجود آورده است.

به گفته سیدحسین حسینی، براساس طرحی که دانشگاه تهران ارائه کرده است، در رشته های مورد نیاز برای اعزام دانشجو به خارج، دانشجو می تواند 2 یا سه سال از تحصیل خود را در داخل کشور و یک یا 2 سال از دوران تحصیل خود را در خارج از کشور سپری کند.

وی خاطرنشان کرد که در صورت نیاز دستگاه های کشور به تربیت نیروهایی در دانش های نوین و با تخصص بالاتر از سطح علمی کشور نیز می توان دوره های بورسیه افراد را به طور مشترک بین دانشگاه های بزرگ کشور با دانشگاه های خارج از کشور برگزار کرد.

حسینی هدف از ارائه این طرح را خارج شدن از اصول سنتی بورسیه و اعزام دانشجویان به خارج از کشور عنوان کرد.

معاون آموزشی دانشگاه تهران توضیح داد: در حال حاضر و به عنوان نمونه دانشگاهی مانند دانشگاه تهران بیش از 200 تفاهم نامه بین المللی با دانشگاه های جدید دارد و بهترین مسیر برای عملیاتی کردن این تفاهم نامه ها، اجرای طرح دانشگاه تهران در زمینه بورسیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی است.

منبع :