فیلم‌های آموزشی هنر به مدارس رسید

درسال تحصیلی جدید فیلم‌های آموزشی به همراه کتاب‌های جدیدالتالیف فرهنگ و هنر پایه نهم و ضمیمه راهنمای هنر پایه پنجم ابتدایی به دانش آموزان ارایه می‌شود.

فیلم‌های آموزشی هنر به مدارس رسید

مینو آیت اللهی روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار حوزه آموزش ایرنا اظهار داشت: پایه نهم شامل کتاب دانش آموز، کتاب راهنمای معلم و لوح فشرده آموزشی برای معلمان و در پایه پنجم شامل کتاب راهنمای درس هنر، ضمیمه راهنمای درس هنر و لوح فشرده آموزشی است. 

وی ادامه داد: از طریق لوح فشرده پایه نهم، معلمان به شکل تفصیلی با کلیات برنامه درسی شامل اهداف، رویکرد برنامه، محتوای تجویزی، نیمه تجویزی و غیر تجویزی، روش های یاددهی - یادگیری و شیوه های ارزشیابی و آموزش رشته های مختلف هنری در بخش های تجسمی شامل طراحی، گرافیک و عکاسی)، سنتی شامل طراحی نقوش هندسی، سوزن دوزی و زیر لاکی، خوشنویسی، آوایی و نمایشی به شکل عملی آشنا خواهند شد. 

مسوول گروه هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری گفت: همچنین این لوح فشرده آموزشی شامل بخش های مکمل دیگر همچون آلبوم عکس است که معلمان با مراجعه و استفاده از آن می توانند به شکل موثری در تدریس خود از آن استفاده کنند. 

آیت اللهی یادآورشد: در پایه پنجم نیز لوح فشرده آموزشی اگرچه فعالیت های تلفیقی هنری (شامل 12 فعالیت) به شکل مبسوط همچون پایه نهم توضیح داده نشده است اما معلمان می توانند با کلیات برنامه فرهنگ و هنر و شیوه های آموزش هنر در دوره ابتدایی آشنا شوند. 

وی اضافه کرد: همچنین لوح فشرده مذکور شامل بخش های جانبی دیگری نیز است که به طور مستقیم به آن ها در تدریس بهتر این درس کمک خواهد کرد. 

مسوول گروه هنر دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب های درسی ابتدایی و متوسطه نظری خاطرنشان کرد: والدین و دانش آموزان می توانند این فیلم های آموزشی را علاوه بر فروشگاه های مجاز از طریق مراجعه به پایگاه اینترنتی رشد خریداری کنند.

منبع :