دانشجویان مازندران صاحب کارت هوشمند دانشجویی می‌شوند

کارت هوشمند دانشجویی با چندین ویژگی خاص از فصل جدید تحصیلی در اختیار دانشجویان دانشگاه مازندران قرار می‌گیرد.

دانشجویان مازندران صاحب کارت هوشمند دانشجویی می‌شوند

به گزارش ایسنا ، مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران در مراسم رونمایی از کارت دانشجویی هوشمند گفت: با مساعدت ریاست دانشگاه و تلاش کارشناسان مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران کارت دانشجویی هوشمند در دانشگاه مازندران به بهره‌برداری رسید.

سعید یگانگی به استفاده چند منظوره از کارت دانشجویی جدید اشاره کرد و افزود: کارت جامع دانشجویی کارت هوشمند چند منظوره است که به عنوان کارت دانشجویی، کارت غذا، کارت کتابخانه و استفاده شده و سرویس‌های دیگری همچون اعلام شماره صندلی، سیستم نوبت‌دهی آموزش، حضور و غیاب امتحانات، بن خرید کتاب و نرم‌افزار و پرداخت‌های خرد داخل دانشگاه نیز با این کارت انجام خواهد پذیرفت.

مدیر مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه سپس به ویژگی های این کارت اشاره کرد و گفت: در این کارت مشخصات فردی و تحصیلی به همراه عکس دانشجو بر روی کارت درج شده و این کارت به عنوان کارت شناسایی دانشجو مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: تمامی خدمات دانشجویی در دانشگاه با اطلاع‌رسانی قبلی بر روی این کارت تعریف شده و دانشجویان با استفاده از این کارت خدمات دانشگاهی نظیر کارت تغذیه، کارت خوابگاه، کارت کتابخانه و کارت سرویس‌های حمل و نقل دانشگاه را دریافت خواهند کرد.

به گزارش ایسنا، مسلم منصور لکورج معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران نیز سخنانی با برشمردن اهمیت صدور کارت هوشمند دانشجویی گفت: از حدود اسفندماه سال گذشته، کارشناسان این مرکز مقدمات لازم را برای آماده‌سازی این سامانه فراهم کردند تا هم اینک با موفقیت به سامانه‌ای با هدف تجمیع تمام کارت‌های دانشجویی دست یافتیم.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران، کاهش سوءاستفاده‌های مختلف از کارت‌های متعدد دانشجویی و افزایش سرعت خدمات به دانشجویان را دو حسن استفاده از کارت‌های هوشمند معرفی کرد.

منبع :

خرید کتاب