تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی پسا دکتری در دانشگاه پیام نور

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور از تصویب آیین نامه پذیرش پسا دکتری در شورای این دانشگاه خبرداد.

تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی پسا دکتری در دانشگاه پیام نور

به گزارش سرویس دانشگاهی ایسنا، دکتر علی پور با اعلام این خبر گفت: دانشگاه پیام نور با بهره گیری از اعضای هیات علمی پژوهشگر و متخصص، استاد تمام و دانشیار در حوزه های مختلف علمی می تواند پذیرای داوطلبان ایرانی و غیرایرانی در دوره پسادکتری باشد.

وی افزود: دانشگاه پیام نور علاوه بر ماموریت های آموزشی همچون سایر دانشگاه ها ماموریت هایی نیز در حوزه پژوهش و فناوری و در راستای تولید علم و تجاری سازی فناوری دارد. لذا بدین منظور و در جهت دستیابی به اهداف عالی تولید علم و ارتقای توانمندی پژوهشی کشور، داوطلبان می توانند به اخذ درجه پسا دکتری (پژوهشی) از دانشگاه پیام نور نایل آیند.

معاون فناوری و پژوهش دانشگاه پیام نور در پایان تاکید کرد: جزئیات و چگونگی پذیرش و ثبت نام مندرج در آیین نامه مصوب شورای دانشگاه به زودی در دسترس متقاضیان قرار می گیرد.

منبع :