شجره‌نامه دیجیتالی برای دو میلیون گونه

دانشمندان با همکاری دانشگاه فلوریدا نسخه اولیه‌ای از شجره‌نامه حیات را برای تقریبا 2.3 میلیون گونه حیوانات، گیاهان، قارچ‌ها و میکروب‌ها از پلاتیپوس گرفته تا puffballs منتشر کردند.

شجره‌نامه دیجیتالی برای دو میلیون گونه


دانشمندان با همکاری دانشگاه فلوریدا نسخه اولیه‌ای از شجره‌نامه حیات را برای تقریبا 2.3 میلیون گونه حیوانات، گیاهان، قارچ‌ها و میکروب‌ها از پلاتیپوس گرفته تا puffballs منتشر کردند.

 این درخت که با همکاری و تلاش 11 نهاد علمی ارائه شده، ارتباط بین مولفه‌های زنده و منشعب‌ شدن آن‌ها از یکدیگر با گذر زمان را توصیف می‌کند و آغاز حیات بر روی زمین را به بیش از 3.5 میلیون سال پیش نسبت می‌دهد.

ده‌ها هزار شجره‌نامه کوچکتر طی سال‌ها جهت انتخاب شاخه‌های شجره‌نامه حیات منتشر شده‌اند که حاوی 100 هزار گونه هستند اما نخستین بار است که این نتایج در درخت منفردی ترکیب شده‌اند که حاوی تمامی گونه‌های حیات است.


منبع :