مقاله کاظم قلم چی : آزمون گواه (شاهد)

امسال در برنامه‌ی راهبردی آزمون‌های کانون، بخش مهم و جدیدی با عنوان آزمون گواه یا آزمون شاهد اضافه کرده ایم . در هر آزمون در دو درس آزمون گواه یا شاهد وجود خواهد داشت .

مقاله کاظم قلم چی : آزمون گواه (شاهد)

امسال در برنامه ی راهبردی آزمون های کانون، بخش مهم و جدیدی با عنوان آزمون گواه یا آزمون شاهد اضافه کرده ایم .

در هر آزمون در دو درس آزمون گواه یا شاهد وجود خواهد داشت .

آزمون های گواه ( شاهد) همگی ده سوالی هستند و به عنوان یک بسته ی جدا و مکمل در کنار بسته ی طراحی شده ارائه می شوند . بسته ی سوال های طراحی شده ممکن است ده سوالی ، بیست سوالی یا سی سوالی باشند. با آزمون گواه ( شاهد) شما دو نمره ی جداگانه ( دو درصد جداگانه ) و دو نمره ی تراز جداگانه خواهید گرفت یکی از سوال های طراحی شده ویکی از سوال های آزمون گواه ( شاهد)

سوال های آزمون های گواه دو ویژگی مهم دارند : اول این که سوال ها استاندارد هستند و دوم این که شما از قبل می توانید آن ها را مطالعه کنید زیرا مرجع سوال ها رامی شناسید .

این سوال ها یا سوال های کنکورهای سراسری سال های گذشته هستند یا سوال های آزمون های گذشته ی کانون در سال های قبل . مرجع سوال ها ی شاهد ( گواه) کتاب های آبی کانون هستند .بنابراین شما می توانید قبل از آزمون یک صد تا دویست سوال را تمرین کنید ومطمئن باشید که از میان آن ها ده سوال عینا و بدون تغییربه عنوان آزمون گواه در کنار سوال های طراحی شده ارائه خواهد شد.

فایده های آزمون های گواه (شاهد) چیست ؟

گفیتیم که در هر آزمون در دو درس مشخص شده شما دو مجموعه سوال خواهید داشت یک مجموعه ی عادی از سوال های طراحی شده با نمره و درصد و تراز و یک مجموعه ی ده سوالی جداگانه با نمره و درصد و تراز جداگانه . فعلا در هر آزمون برای دو درس آزمون شاهد( گواه ) برگزار می شود .

 شما و پشتیبانتان و اولیاءتان با بررسی و مقایسه ی نمره های آزمون طراحی شده و آزمون گواه ( شاهد) می توانید به نتایج مهمی برسید ودانش و مهارت های فراشناختی خود را تقویت کنید .اولین و مهم ترین چیزی که متوجه خواهید شد این است که آیا روش مطالعه تان صحیح است یا خیر؟ و سپس تصمیم می گیرید که اگر روش های مطالعه تان صحیح بوده آن روش ها را ادامه دهید و اگر نیاز به تصحیح دارد آن روش ها را تصحیح کنید . به این مثال ها توجه کنید : بعضی دانش آموزان می گویند ما تست ها را درخانه خوب جواب می دهیم اما در جلسه ی آزمون نمی توانیم به همان خوبی پاسخ دهیم .برخی دیگر از دانش آموزان و اولیا هم می گویند ما در مدرسه نمره های خوبی می گیریم اما در آزمون های برنامه ای نمره هایمان فرق می کند . آیا شما هم جزء همین گروه از دانش آموزان هستید ؟ خوب اگر پاسختان مثبت است و می گویید در خانه می توانید به سوال ها پاسخ دهید و اگر در مدرسه نمره های خوبی می گیرید با ید ابتدا موضوع را دقیق تر بررسی کنیم و متوجه شویم که تفاوت واقعی چقدر است و علت در چیست ؟

وقتی شما در آزمون شاهد ( گواه ) همان سوال هایی را که عینا در خانه جواب داده اید دوباره پاسخ می دهید معلوم می شود آیا واقعا به همان سوال ها در جلسه ی آزمون نمی توانید جواب دهید یا این که آن سوال ها را می توانید درست پاسخ دهید اما سوال های طراحی شده را نمی توانید جواب دهید . بدیهی است که این دو موضوع دو راه حل متفاوت دارد . نظرما این است که اگر دانش آموزی درس را یاد گرفته باشد و چندین سوال استاندارد را تمرین کرده باشد خواهد توانست به سوال های طراحی شده نیز پاسخ دهد . اما این موضوع را شما باید خودتان تجربه کنید تا به باور واقعی برسید . آزمون های گواه ( شاهد ) این امکان را برای شما و خانواده و پشتیبانتان فراهم می کند تا روش هایتان را بهتر بشناسید ، نیازهایتان را تشخیص دهید، روش های صحیح را ادامه دهید ، روش های اشتباه را تصحیح کنید و به خودباوری و اعتماد به نفس بیشتری برسید.

آزمون های کانون آزمون هایی برنامه ای و آموزشی هستند . آزمون های شاهد ( گواه ) که امسال برای اولین بار ارائه می شوند هر دو ویژگی را برای شما خواهند داشت اولا برنامه و روش مطالعه ی شما را بهبود می بخشند وثانیا نقش آموزشی دارند . اما برای آن که بهتر نتیجه بگیرید باید در هنگام آزمون دادن و پس از آزمون ، عملکرد خود را به دقت بررسی کنید تا روش ها و ویژگی ها و نیازهای خود را بهتر بشناسید و سپس تصمیم های بهتری بگیرید . آزمون های گواه امسال کمک بیشتری به شما خواهند کرد تا به خود آگاهی بیشتر و فراشناخت بیشتر برسید .


پیروزی از آن شماست

با تلاش و تفکر

با تصمیم وبا پشتکار


منابع آزمون گواه (شاهد) 24 مهر را اینجا ببینید