جمع آوری روباتیکی زباله از سال ۲۰۱۶

یک شرکت بزرگ خودروسازی در نظر دارد تا روباتهایی تولید کند که طی همکاری با کامیونهای مخصوص، جمع آوری و حمل زباله را به فرآیندی روباتیکی تبدیل کند.

جمع آوری روباتیکی زباله از سال ۲۰۱۶

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ولوو که مقر آن در سوئد است با همکاری دانشگاهها و چند شرکت در این کشور و آمریکا در نظر دارد پروژه ای موسوم به ROAR را با هدف روباتیکی ساختن فرآیند جمع آوری زباله توسعه دهد.

در این پروژه روباتهایی ساخته می شود که محفظه های سنگین مخصوص انباشت زباله را به راحتی برداشته و تا کامیون حمل زباله جابجا می کنند.

از مهمترین ویژگیهای این نوآوری عدم نیاز به حضور فیزیکی نیروهای انسانی است به طوریکه تنها راننده بر کار روباتها نظارت می کند. از آن گذشته این فرآیند در سکوت و به دور از هیاهو و سر و صدای زیاد فعلی فرآیند جمع آوری زباله صورت می گیرد.

قرار است محققانی در دانشگاههای آمریکا سیستم های ارتباطی، گرافیک روباتها و سیستم کنترلی آنها را طراحی کرده و در همین حال محققانی در آن سوی اقیانوس اطلس یعنی سوئد کار طراحی ساختاری روباتها و سیستم عامل آنها را به پیش ببرند.

این روباتها که در قد و اندازه یک نوجوان خواهند بود دستورات لازم را از راننده کامیون دریافت می کنند.

گفته می شود از ژوئن سال ۲۰۱۶ استفاده آزمایشی از این روباتها آغاز خواهد شد. همچنین به احتمال زیاد فاز بعدی این پروژه طراحی کامیونهای ویژه حمل زباله خواهد بود که بدون نیاز به حضور فیزیکی راننده عمل کرده و کاملا روباتیکی خواهد بود.

منبع :