تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه سمیه در شهرستان جم بوشهر

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه سمیه درشهرستان جم بوشهر

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه سمیه در  شهرستان جم بوشهر

از سوی بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، کتابخانه ی دبیرستان دخترانه سمیه در شهرستان جم از توابع استان بوشهر تجهیز شد.

خانم سمیه ربیعی مدیر دبیرستان، می گوید این مرکز در سال تحصیلی جاری 170 دانش آموز را در مقطع متوسطه اول تحت پوشش دارد.

اقلام اهدایی به این واحد آموزشی، 3 قفسه کتابخانه و 3 میز مطالعه 4 نفره، 12 صندلی و یک میز و صندلی مربی می باشد.

هزینه این اقلام 50/000/000 ریال (5 میلیون تومان) می باشد که 40/000/000 ریال (4 میلیون تومان) از سوی بنیاد علمی - آموزشی قلم چی و 10/000/000 ریال (یک میلیون تومان) توسط خانم سولماز پیرمرادی، نماینده بنیاد در شهرستان جم پرداخت شده است.

یادآور می شویم با احتساب این واحد آموزشی، تاکنون کتابخانه ی 360 مدرسه از آغاز سال 1392 توسط بنیاد علمی آموزشی قلم چی تجهیز شده است.

تجهیز کتابخانه دبیرستان دخترانه سمیه در  شهرستان جم بوشهر