هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز درمنطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

بنیاد علمی – آموزشی قلم چی، دبستان دخترانه شهید کلاهدوز واقع در منطقه 19 تهران را هوشمندسازی نمود.

خانم فاطمه سیدربیعی، مدیر دبستان می گوید: این واحد آموزشی در سال 1367 تاسیس شده و در سال تحصیلی جاری 393 دانش آموز را در مقطع ابتدایی، تحت پوشش دارد.

ایشان اقلام اهدایی به این واحد آموزشی را 5 برد هوشمند ذکر نمودند.

هزینه این اقلام 85/500/000 ریال (8 میلیون و 550 هزار تومان) می باشد که توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی پرداخت شده است.

شایان ذکر است با احتساب این واحد آموزشی، از آغاز سال 1392 تاکنون، 359 مدرسه توسط بنیاد علمی - آموزشی قلم چی تجهیز و یا هوشمندسازی شده است.

هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران


هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران

هوشمندسازی دبستان شهید کلاهدوز در منطقه 14 تهران