تائید وجود گاز نئون در ماه برای نخستین بار

کاوشگر جو و محیط غبار ماه (LADEE) در جو قمر زمین، گاز نئون پیدا کرده است.

تائید وجود گاز نئون در ماه برای نخستین بار

کاوشگر جو و محیط غبار ماه (LADEE) در جو قمر زمین، گاز نئون پیدا کرده است.

جو نازک ماه حاوی گاز نئون است، گازی که بیشتر بر روی زمین به دلیل درخشش زیاد در نشانگرهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که دانشمندان برای چندین دهه بر این باورند که این گاز در جو ماه وجود دارد، فضاپیمای LADEE وجود آن را برای نخستین بار تائید کرده است.

دکتر مهدی بِنا، سرپرست این تحقیق می‌گوید: وجود نئون در اگزوسفر ماه، از زمان ماموریت‌های آپولو موضوعی برای گمانه‌زنی بوده اما هیچ تشخیص معتبری ارائه نشده بود.

اکنون محققان بسیار خوشحال هستند که نه تنها درنهایت حضور نئون را ثابت کرده‌اند، بلکه نشان داده‌اند که میزان آن نسبتا فراوان است.

گاز نئون به اندازه کافی برای درخشنده ساختن ماه وجود ندارد به این دلیل که جو ماه بسیار شکننده است و در حدود 100 تریلیون بار کمتراز تراکم جو زمین در سطح دریا است. فضای متراکم مانند زمین در منظومه شمسی ما نسبتا نادر است، زیرا یک شی باید به اندازه کافی حجیم باشد تا جاذبه کافی برای ماندن بر روی آن زمین را داشته باشد.

منبع :