اهمیت آزمون‌های جامع پایان پروژه‌ی تابستان

آزمون‌های جمع‌بندی تابستان از چند جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

اهمیت آزمون‌های جامع پایان پروژه‌ی تابستان

آزمون‌های جمع‌بندی تابستان از چند جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در این آزمون‌ها، دانش‌آموزان متوسط و قوی سعی می‌کنند تا با پوشش نقاط ضعف خود، با دانش و آمادگی بیش‌تر و بهتری برای مقطع بعدی آماده شوند.

در این آزمون‌ها که در اوایل مهرماه و در انتهای پروژه‌ی تابستان برگزار می‌شوند، دانش‌آموزان متوسط و ضعیف‌تر، علاوه بر تشخیص نقایص خود، بیش‌تر به نقاط قوت خود توجه می‌کنند و با توجه به جامع بودن آزمون‌ها، با جمع‌بندی مناسب از پایه‌ی خود و جبران کاستی‌ها به استقبال پروژه‌ی بعدی و سال تحصیلی جدید می‌روند.

هم‌چنین دانش‌آموزان با بررسی این پروژه و نتایج آن می‌توانند نقاط ضعف و قوت خود را بیش‌تر و بهتر تشخیص دهند و با مشاوره‌ی پشتیبان خود، نسبت به رفع نقاط ضعف و تثبیت نقاط قوت خود در سال تحصیلی جدید به وسیله کتاب یا کلاس کمک‌آموزشی مناسب، اقدام کنند.

آزمون‌های جامع تابستان برای افرادی که در تابستان برنامه‌ی متفرقه‌ی بیش‌تری غیر از برنامه‌ی راهبردی داشتند، فرصت مناسبی است تا بتوانند تمام ظرفیت خود را محک زده و به جمع‌بندی دقیق‌تری از سال تحصیلی قبل خود بپردازند.

یکی از مهم‌ترین فواید آزمون‌های جمع‌بندی پایان پروژه‌ی تابستان، این است که اگر دانش‌آموزی در طول تابستان به هر دلیلی از بخشی از برنامه‌ی راهبردی عقب افتاد یا موفق به مطالعه و درک کامل بخشی از برنامه‌ی راهبردی نشد، می‌تواند در این زمان مناسب به مطالعه‌ی این بخش از درس‌ها بپردازد و تسلط خود را بر این مطالب بیش‌تر کند.