شعر فصل‌ها (یادی از از گذشته‌ها)

قالب شعر، مثنوی است و سراینده‌ی آن محمدجواد محبت است. این مثنوی در حوزه‌ی تعلیم قرار می‌گیرد و در دو دهه‌ی 30 و 40 در کتاب فارسی چهارم دبستان به چاپ رسیده است.

شعر فصل‌ها (یادی از از گذشته‌ها)

فصل پاییز چو آغاز شود                                        همه جا مدرسه‌ها باز شود

چون که پاییز به پایان آید                                      فصل سرمای زمستان آید

گاه برف آید و گاهی باران                                                تا بَرَد فایده از آن، دهقان

چون زمستان گذرد عید شود                                  وقت تابیدن خورشید شود

همه جا پر شود از بوی بهار                                     بشکفد غنچه‌ی گل در گلزار

کم کم آید پس از آن تابستان                                 پُر ز انگور شود تاکستان

فصل‌ها آیتی از لطف خداست                                  بهر آرامش و آسایش ماست

قالب شعر، مثنوی است و سراینده‌ی آن محمدجواد محبت است. این مثنوی در حوزه‌ی تعلیم قرار می‌گیرد و در دو دهه‌ی 30 و 40 در کتاب فارسی چهارم دبستان به چاپ رسیده است. این شعر برگرفته از کتاب «یاد شعرهای شیرین دبستان» است که توسط اکبر قره‌داغی گردآوری شده است.