هر چه خلاقانه‌تر، بهتر (ادب پارسی)

برای بنده، آرایه‌ی تشبیه مثل آب خوردن، ساده بود و می‌دانستم تشبیه چهار پایه دارد.

هر چه خلاقانه‌تر، بهتر (ادب پارسی)

به نام خداوند لوح و قلم           حقیقت‌نگار وجود و عدم

واقعاً بر خودم لازم می‌دانم نهایت سپاس‌گزاری خود را از تک‌تک طراحان محترم تست‌ها اعلام کنم و متواضعانه بخواهم که ای عزیزان، تا می‌توانید تست‌های خود را جور واجور و نفس‌گیر طراحی بفرمایید. تا آن‌جا که از دست‌تان برمی‌آید در آزمون‌ها  در سؤالات برای ما دام بگذارید. بگذارید ما در این دام‌ها بیفتیم. ای سروران عزیز! ای ناجیان بچه‌ی کنکوری، در میدان طراحی سؤال بتازید و هر روز تست‌های جانانه‌تر و بکرتر طرح کنید. ای من به قربان دست و بازوی‌تان، تا زمانی که حال دارید، سؤالات نکته‌دار طرح کنید.

شاید شما خواننده‌ی عزیز، دانش‌آموز کنکوری باشید و الان دارید به بنده‌ی حقیر... که نه... به نوشته‌های بنده، چپ‌چپ نگاه می‌کنید و شاید از این حرف‌های من حرص می‌خورید؛ ولی باور کنید این‌ خواهش‌ها که من از طراحان کردم،‌ به نفع ماست. بگذارید یک نمونه خدمت‌تان عرض کنم:

برای بنده، آرایه‌ی تشبیه مثل آب خوردن، ساده بود و می‌دانستم تشبیه چهار پایه دارد. مثلاً مصراع:

«بسان ذره‌ شیدا گشت جانم» هر چهار رکن را در خود دارد؛ اما گاهی در تشبیه بعضی از ارکان حذف می‌شوند:

شمعم که همه نهان فرومی‌گریم← حذف ادات تشبیه

دل، ذره و مهر یار، خورشید ← حذف وجه شبه و ادات تشبیه

از هر کرانه تیر دعا کرده‌ام روان ← تشبیه بلیغ که حالت اضافی دارد.

معمولاً تشخیص این تشبیه‌ها برایم بسیار آسان بود؛ ولی وقتی به بیت زیر در یک سؤال برخوردم:

دل من در هوس روی تو ای مونس جان             خاک راهی‌ است که در دست نسیم افتاده‌ست

فکر کردم دست نسیم، اضافه‌ی تشبیهی یا تشبیه بلیغ اضافی است که بعد از آزمون متوجه شدم این یک اضافه‌ی استعاری است و خطای دیگر این‌که تشبیه دیگری در بیت تشخیص ندادم. در حالی که شاعر دل خود را به خاک راه تشبیه کرده است.

این شد که جوّ تشبیه‌دانی، مرا رها کرد و دریافتم وجود سؤالات خلاقانه و گوناگون، نعمتی است که خداوند با واسطه‌ی طراحان زحمتکش تا قبل از کنکور به ما می‌رساند. پس خواننده‌ی عزیز! شما بروید تست‌های متنوع بزنید. بنده هم با اجازه‌ی شما به تشویق طراحان ادامه می‌دهم:

ای طراحان مهربان