تداوم حضور، حس خوب بودن (11)

چیزی که واضح است این است که حضور در این مراسم باشکوه حس بسیار خوبی را منتقل می‌کند.

تداوم حضور، حس خوب بودن (11)

گفت‌وگو با مدیر نشر چشمه، حسن کیاییان

احساستان را از حضور در جشن تجلیل از نخبگان بیان کنید.

چیزی که واضح است این است که حضور در این مراسم باشکوه حس بسیار خوبی را منتقل می‌کند. احساس می‌کنم زحماتی که در طول این سال‌ها در مجموعه‌ی کانون فرهنگی آموزش کشیده شده، به هدر نرفته و آقای قلم‌چی و همکاران ایشان در سرتاسر کشور به اهدافی که داشتند رسیدند. من بارها در سرتاسر کشور، در شهرهای کوچک و بزرگ، روزهای جمعه دانش‌آموزان را دیده‌ام که از آزمون برمی‌گردند و این نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری آقای قلم‌چی، موفق بوده است.

اگر بخواهم مجموعه‌ی کانون فرهنگی آموزش را از نظر شکل ظاهری و از نظر کمی شبیه‌سازی کنم، دانشگاه آزاد شبیه‌ترین مجموعه به کانون فرهنگی آموزش است. اتفاقی که به وسیله‌ی دانشگاه آزاد در سطح کشور انجام شد این بود که تعداد زیادی از دانش‌آموزان توانستند وارد دانشگاه شوند و موفقیت‌هایی را به دست آورند که توقع جامعه را از نظر آموزشی بالا ببرد. کانون فرهنگی آموزش نیز کمک بسیار مؤثری برای دانش‌آموزان است تا وارد چرخه‌ی بزرگ‌تری شوند و رشد و پیشرفت کنند. جامعه‌ی امروز ایران با چند دهه‌ی قبل تفاوت زیادی دارد و جای خوشحالی است که کانون، در تمام شهرهای ایران، برای تمام دانش‌آموزان بستر رشد را فراهم می‌کند.

بسیار عالی است که به موازات تجلیل از ورزشکاران، هنرمندان و سایر اقشار موفق جامعه، از نخبگان نیز در این مراسم باشکوه تجلیل به عمل می‌آید؛ زیرا این نخبگان نیاز اصلی جامعه و آینده‌سازان ایران هستند.