تداوم حضور، حس خوب بودن (8)

جشن نخبگان بسیار عالی بود. حضور رتبه‌های 1 سال‌های گذشته، مایه‌ی افتخار و خوشحالی بود.

تداوم حضور، حس خوب بودن (8)

گفت‌وگو با سیدفرزین حسینی، رتبه‌ی 5 تجربی منطقه‌ی 3

جشن نخبگان را چه‌طور ارزیابی می‌کنید؟

جشن نخبگان بسیار عالی بود. حضور رتبه‌های 1 سال‌های گذشته، مایه‌ی افتخار و خوشحالی بود. از حضور آقایان رحمانی و پورمیربابایی استفاده کردم. جناب آقای رستگار رحمانی مایه‌ی افتخار و هم‌زبان بنده هستند و به نظرم قهرمان واقعی جشن نخبگان بودند؛ اما تواضع این دوستان مرا تحت تأثیر قرار داد. بزرگ‌ترین درسی که از این دوستان گرفتم این بود که متواضع و فروتن باشم و نداشتن حس غرور، برایم از پزشک شدن و مدارج علمی، ارزش بیش‌تری دارد.