کنکور 98

تداوم حضور، حس خوب بودن (7)

بسیار خوشحالم و برای این جشن ارزش بسیاری قائلم و علی‌رغم مشغله‌های فراوان در این جشن حضور پیدا کردم.

تداوم حضور، حس خوب بودن (7)

گفت‌وگو با دکتر نیکخواه بهرامی، چهره‌ی ماندگار مهندسی مکانیک در حاشیه‌ی جشن نخبگان

احساستان را از حضور در جشن نخبگان بیان کنید.

بسیار خوشحالم و برای این جشن ارزش بسیاری قائلم و علی‌رغم مشغله‌های فراوان در این جشن حضور پیدا کردم. مجموعه‌ی کانون فرهنگی آموزش در دنیا بی‌نظیر است و فداکاری‌ها و گذشتی که در مجموعه‌ی کانون به چشم می‌خورد ستودنی است.