برنامه‌ریزی اولین راز موفقیت (نویسندگان نوجوان)

آن‌ها شرط اصلی موفقیت خود را یک برنامه‌ریزی درست عنوان کرده‌اند. پس هیچ وقت کار امروز را به فردا مسپارید. از همین امروز شروع کنید.

برنامه‌ریزی اولین  راز موفقیت (نویسندگان نوجوان)

سیدمحمد صادقی، کلاس هشتم از رودسر این مقاله را درباره‌ی مطالعه و مواردی که ممکن است باعث چالش در مطالعه‌ی ما شوند نوشته است.

یادداشت‌های خود را به آدرس azmoon.mag@gmail.com بفرستید.


همان طور که می‌دانید پایه و اساس موفقیت‌های بزرگ، برنامه‌ریزی درست است. فکر می‌کنید شما از رتبه‌های تک‌رقمی چه چیزی کم‌تر دارید؟ رتبه‌های تک‌رقمی هم مثل شما دانش‌آموز هستند و کانون را برای موفقیت انتخاب کرده‌اند. اگر اهل خواندن گفت‌وگو‌ها در سایت کانون یا مجله باشید، مصاحبه‌ی رتبه‌های یک، مانند آقای شایان پورمیربابایی و خانم همتی را حتماً خوانده‌اید. آن‌ها شرط اصلی موفقیت خود را یک برنامه‌ریزی درست عنوان کرده‌اند. پس هیچ وقت کار امروز را به فردا مسپارید. از همین امروز شروع کنید.

شرط اول برای موفقیت در برنامه‌ریزی، دسته‌بندی کارهای فوق برنامه در هفته است. سپس ساعت مطالعه را به‌تدریج افزایش دهید. دانش‌آموزان موفق به وسیله‌ی دفتر برنامه‌ریزی برای شام و ناهار و برای خواب خود برنامه‌ریزی دارند. چرا شما این کار را نکنید! دانش‌آموزانی که درس خواندن برای‌شان لذت‌بخش است همیشه مانند یک پلیس جنایی دنبال سرنخ برای موفقیت هستند؛ اما دانش‌آموزانی که از درس واهمه دارند به دنبال موفقیت نمی‌روند، حتی به خود زحمت نمی‌دهند که درس هر روز را همان روز بخوانند. امیدوارم شما هم الگوی رتبه‌های تک‌رقمی را در پیش بگیرید و موفقیت بزرگی به عنوان یک دانش‌آموز کانونی به دست آورید.