بازخوانی (Rereading) یا بازیابی (Retrieval)

بازیابی با نوشتن: بازیابی با نوشتن بعد از مطالعه یا بعد از کلاس درس صورت می‌گیرد.

بازخوانی (Rereading) یا بازیابی (Retrieval)

بازیابی با نوشتن: بازیابی با نوشتن بعد از مطالعه یا بعد از کلاس درس صورت می‌گیرد. این کار در مراحل یادگیری به‌ویژه در مرحله‌ی ادارک پررنگ‌تر است. مرحله‌ی بازیابی اطلاعات در مطالعه، تأثیر مهم و بسزایی در آزمون‌های جامع و جمع‌بندی کانون فرهنگی آموزش دارد؛ زیرا دانش‌آموزان با حجم انبوهی از مطالب روبه‌رو هستند ولی زمان کمی در اختیار دارند؛ پس عملاً دانش‌آموزان با این فرصت کم یا ناامید می‌شوند یا شروع به بازخوانی مطالب می‌کنند.

لازم به ذکر است در این مدت کم بازخوانی کار اشتباهی است؛ بنابراین در روش بازیابی دانش‌آموزان به جای مرور چندباره‌ی مطالب یا مباحث (بازخوانی) که در اکثر مواقع به یادگیری سطحی و حفظی درس‌ها منجر می‌شود، بعد از مطالعه یا حضور در کلاس، مطلب را به زبان خود بازگو می‌کنند یا روی کاغذ با پرسش سؤال از مبحث مورد نظر از خود می‌نویسند که این کار بازدهی بیش‌تری دارد.

بازیابی با آزمون: این نوع بازیابی با آزمون دادن صورت می‌گیرد و منجر به طبقه‌بندی مطالب در ذهن می‌شود. با استفاده از آزمون می‌توانید موضوعات و مطالب مطالعه‌شده را بازیابی کنید؛ موضوعاتی که شاید از دید شما در مراحل ابتدایی سخت و ناممکن به نظر برسند ولی چنین نیست.

همیشه این جمله یادتان باشد «وقتی سخت یاد می‌گیرید، خوب یاد می‌گیرید»؛ پس بازیابی مهم‌تر از بازخوانی است.

بازیابی با استفاده از آزمون به میزان یادگیری اولیه ارتباط دارد و یادگیری اولیه مطمئناً با نحوه‌ی مطالعه مرتبط است.

با توجه به حجم انبوه مطالب و زمان کم برای آزمون‌های جامع  (3 مهر و 10 مهر) می‌توانید با روش بازیابی قسمت‌هایی که فراموش کرده‌اید به‌ویژه درس‌هایی را که در آن‌ها وضعیت آبی و سبز دارید، شناسایی کرده و با حل تمرین و استفاده از کتاب‌های پرتکرار و آبی کانون، آن‌ها را به یادگیری کامل تبدیل کنید.