قلبِ دفتر برنامه‌ریزی

اگر همه چیز را از اول جدی بگیرید قطعاً به طوری جدی آن را دنبال خواهید کرد؛ مانند شروع از تابستان و حضور منظم در آزمون‌ها.

قلبِ دفتر برنامه‌ریزی

اگر همه چیز را از اول جدی بگیرید قطعاً به طوری جدی آن را دنبال خواهید کرد؛ مانند شروع از تابستان و حضور منظم در آزمون‌ها.

تابستان فرصتی شد تا افزایش ساعت مطالعه را تمرین کنید و به همین راحتی از ثانیه‌ها عبور نکنید.

تابستان فرصتی شد تا مطالب خوانده‌شده از سال سوم را یک بار دیگر مرور کنید و برای سال بعد با انگیزه‌ی بیش‌تری آماده شوید.

تابستان فرصتی شد تا مطالب جدیدی از سال آینده را پیش‌خوانی کنید تا ضریب یادگیری شما در کلاسِ درس افزایش یابد.

این عملکرد منظم حاصل همراهیِ پیوسته با دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی بوده است تا آرامش، حاکم بر برنامه‌ریزی‌تان شود.

تابستان به شما کمک کرد آزمون دادن را یاد بگیرید.

اجرای برنامه‌های مشخص‌شده و یادداشت کردن در دفتر برنامه‌ریزی به صورت منظم باعث شد از تمام حاشیه‌‌ها به‌سادگی عبور کنید و مهم‌تر از آن جمع مطالعه‌ی هفتگی خود را در صفحه‌ی 182 دفتر برنامه‌ریزی یادداشت کنید تا مطالعه‌تان از مسیر منحرف نشود و سِیر تعادل به خود بگیرد.

همین حالا دفتر برنامه‌ریزی خود را باز کنید و گوشه‌ی آن بنویسید:

*صفحه‌ی 182، قلب دفتر برنامه‌ریزی*

تا زمانی که اقدام به تکمیل آن می‌کنید نگاهتان به این جمله می‌افتد و به شما یادآوری می‌کند که اگر می‌خواهید تا آخرِ این مسیر موفق باشید و به سلامت عبور کنید، مثل روزهایی که گذشت به این صفحه اهمیت ویژه دهید. خوب می‌دانیم که قلب مهم‌ترین عضو بدن است و اگر نباشد همه چیز از کار می‌افتد!