مطالعه‌ی مفهومی و تثبیت آموخته‌های شما

مطالعه‌ی تثبیتی تا اندازه‌ای باید ادامه یابد که بدون گیر کردن و بدون اتلاف وقت و بدون اشکال با صحت و سرعت بتوانید از پس تمرینات موجود در کتاب‌های درسی یا کتاب‌های کار برآیید.

مطالعه‌ی مفهومی و تثبیت آموخته‌های شما

مطالعه‌ی مفهومی از نخستین دقایق شروع تدریس آغاز می‌شود. برای مطالعه‌ی مفهومی باید در کلاس درس سراپاگوش بود؛ زیرا دبیران محترم تمام تلاش‌شان را برای انتقال مطالب به دانش‌آموزان انجام می‌دهند. در کلاس باید به تمام مفاهیمی که تدریس می‌شود و ارتباط بین مفاهیم پی برد و سپس بلافاصله در همان روز با مطالعه‌ی متن کتاب و یادداشت‌برداری‌های سر کلاس و تطبیق مرتب آن‌ها با آن‌چه در آن روز تدریس شده است مطالعه‌ی مفهومی خود را تکمیل کنید. اگر احساس می‌کنید که در بعضی از موارد تسلط کافی بر مفاهیم ندارید، بلافاصله درصدد بازآموزی و جبران یادگیری‌تان برآیید.

مطالعه برای تثبیت آموخته‌ها بعد از مطالعه‌ی مفهومی، باید به کار گرفته شود. هدف از این نوع مطالعه جا افتادن یا تثبیت مفاهیمی است که قبلاً آموخته شده‌اند. در این روش مطالعه باید سه فعالیت داشته باشید:

الف) حفظ کردن: در این فعالیت پس از درک کامل مفاهیم درسی مثلاً قواعد عربی یا دستور زبان فارسی یا گرامر انگلیسی حتماً باید از طریق حفظ کردن آن‌ها را در ذهن تثبیت کنید.

ب) حل کردن: در این فعالیت که عموماً در درس‌هایی مثل ریاضی و هندسه، فیزیک، آمار و تا حدودی شیمی به کار می‌رود، پس از مطالعه‌ی عمیق مفهومی و درک کامل آموخته‌های کلاسی، با حل کردن مسائل مختلف تلاش کنید تا مفاهیم آموخته‌شده را از طریق به کار بستن آن‌ها در موقعیت‌های فرضی تثبیت کنید و به‌اصطلاح آن‌ها را در ذهنتان جا بیندازید.

ج) تمرین کردن: این فعالیت نیاز به انجام تمرین‌های اختصاصی دارد که شامل حل کردن نمی‌شود؛ مثل تمرین‌های رایج در درس عربی و زبان، بررسی‌های تحقیقی در تاریخ ادبیات، زیست، فیزیک و شیمی. این تمرین‌ها باعث تثبیت آموخته‌های مفهومی می‌شود.

تمرین کردن باعث ورود بیش‌تر اطلاعات به حافظه‌ی طولانی‌مدت می‌شود.

مطالعه‌ی تثبیتی تا اندازه‌ای باید ادامه یابد که بدون گیر کردن و بدون اتلاف وقت و بدون اشکال با صحت و سرعت بتوانید از پس تمرینات موجود در کتاب‌های درسی یا کتاب‌های کار برآیید.