جشن ده سالگی بنیاد قلم چی در گنبد - استان گلستان

در روز دوشنبه 30 شهریور 94 ساعت 14:30 در نمایندگی گنبد جلسه‌ی استان گلستان برای همکاران استان برگزار شد.

جشن ده سالگی بنیاد قلم چی در گنبد - استان گلستان

جشن ده سالگی وقف عام بنیاد علمی آموزشی قلم چی


در روز دوشنبه 30 شهریور 94 ساعت 14:30 در نمایندگی گنبد جلسه ی استان گلستان برای همکاران استان برگزار شد.

 همکاران خوب ما در این استان با هماهنگی های خانم یازرلو مسئول نمایندگی گنبد و همکارانشان جشن کوچکی برای ده سالگی وقف عام شدن بنیاد برگزار کردند و این شادی را با همکاران استان به اشتراک گذاشتند. به همه ی همکاران کانون بخصوص همکاران گروه بورسیه تبریک می گویم و از تلاش بی دریغ تمام همکارانم در گروه بورسیه تهران و شهرستان و بالاخص همکاران استان گلستان سپاسگزارم. 

جشن ده سالگی بنیاد قلم چی در گنبد - استان گلستان

پاینده و پیروز باشید.

شهره جعفری - بازرس استان گلستان