این تلاش‌ها کمرنگ نمی‌شوند

قطعاً نوشتن‌های امروزتان برای هدف و برنامه‌ای که برای آینده دارید یک گنجینه محسوب می‌شوند و این تلاش‌ها کمرنگ نمی‌شوند.

این تلاش‌ها کمرنگ نمی‌شوند

وقتی به گذشته برگردیم می‌بینیم که دانشمندان و شاعران تمام آن‌چه را می‌آموختند، کشف می‌کردند یا می‌سرودند، در نزدیک‌ترین زمان ثبت می‌کردند. بی‌شک شناخت امروز آن‌ها حاصل ماندگاری نوشتن‌های‌شان و انتقال نسل به نسل آن به واسطه‌ی ارزش آن است. آن‌ها در سخت‌ترین شرایط می‌نوشتند، با وجودِ این‌که جزء بهترینِ زمانه‌ی خود و حال حاضر بودند و هستند. یادگیری از همتایان در برنامه‌های‌شان به چشم می‌خورد. نقاط قوت و ضعفشان را به واسطه‌ی دوستان یا رقیبان خود می‌شناختند. در سفرهای طولانی هم از تلاش دست نمی‌کشیدند و به مباحثه با یکدیگر می‌پرداختند.

قطعاً نوشتن‌های امروزتان برای هدف و برنامه‌ای که برای آینده دارید یک گنجینه محسوب می‌شوند و این تلاش‌ها کمرنگ نمی‌شوند.

اگر دیگران هدف و برنامه‌ریزی را غیر ممکن بدانند، از این‌که کارهای‌تان را طبق برنامه‌ای مشخص و برای یک هدف شروع می‌کنید و در دفتر برنامه‌ریزی نتیجه‌ی کارتان را ثبت می‌کنید خوشحال هستید.

اگر دیگران نوشتن را سخت بدانند، از این‌که نکات مهم و کلیدی کتاب و آزمون‌ها را به طور منظم در کتاب خودآموزی می‌نویسید خوشحال هستید.

با یک برنامه‌ی درست هدف‌ها و آرزوهای غیر ممکن «ممکن» می‌شود و راه‌های به ظاهر سخت برای رسیدن به موفقیت «آسان» می‌شود.