اکنون زمان خودآموزی است

بررسی سؤالات آزمون و تکمیل کتاب خودآموزی از اصلی‌ترین آموزه‌هایی است که همواره بر آن تأکید می‌شود.

اکنون زمان خودآموزی است

بررسی سؤالات آزمون و تکمیل کتاب خودآموزی از اصلی‌ترین آموزه‌هایی است که همواره بر آن تأکید می‌شود. اکنون بعد از پشت سر گذاشتن پنج آزمون و رسیدن به آزمون‌های جمع‌بندی نقش کتاب خودآموزی در میان منابع مفید مطالعاتی به‌وضوح دیده می‌شود.

مطمئناً به میزانی که کتاب شما کامل باشد تأثیرگذاری آن نیز بیش‌تر خواهد بود. سؤالات غلط، سفید، مهم و حتی صحیح می‌تواند در این کتاب گنجانده شوند و برای مرورهای سریع و رفع چالش‌ها به شما کمک کنند.

اگر به هر دلیلی تا کنون این کتاب را تکمیل نکرده‌اید می‌توانید از کلاسور ارزیابی سایت استفاده کنید یا به دفترچه‌‌ی آزمون‌ها مراجعه کنید؛ ولی توصیه می‌کنم از آزمون بعد تکمیل کتاب خودآموزی را آغاز کنید؛ زیرا در آزمون‌های جمع‌بندی پایان نیم‌سال اول، دوران طلایی و پروژه‌ی هشتم مورد نیاز خواهد بود.