چگونه هدف‌گذاری کنیم؟ (1)

هدف‌گذاری صحیح اولین گام پیشرفت است؛ یعنی باید ابتدا جایگاهی را که می‌خواهید به آن برسید مشخص کنید و پس از آن در مسیر مشخص حرکت کنید.

چگونه هدف‌گذاری کنیم؟ (1)

هدف‌گذاری صحیح اولین گام پیشرفت است؛ یعنی باید ابتدا جایگاهی را که می‌خواهید به آن برسید مشخص کنید و پس از آن در مسیر مشخص حرکت کنید.

برای هدف‌گذاری صحیح دو موضوع مهم است:

1- مبنای هدف‌گذاری

2- روش و شیوه‌ی هدف‌گذاری

در این مقاله بهترین مبنای هدف‌گذاری را مطرح می‌کنم و در مقاله‌ی بعدی روش و شیوه‌ی هدف‌گذاری صحیح را بیان خواهم کرد.

بهترین نوع هدف‌گذاری، هدف‌گذاری از نوع ده‌دهی (چند از ده) است؛ یعنی مشخص کنید که قرار است برای آزمون بعدی از هر ده سؤال به چند سؤال به صورت صحیح پاسخ دهید. حتماً چند از ده را برای هر درس یادداشت کرده و قبل از آزمون روی دسته‌ی صندلی قرار دهید.

ویژگی‌های این نوع هدف‌گذاری

1- این نوع هدف‌گذاری ملموس و قابل درک است. هم‌چنین آسان‌تر و عملی‌تر از هدف‌گذاری بر روی رتبه، تراز، درصد و... است؛ زیرا دقیقاً می‌دانید در جلسه‌ی آزمون برای پیشرفت باید چه کاری انجام دهید. مثلاً می‌خواهید از هر 10 سؤال ریاضی به سه سؤال پاسخ دهید و این یعنی عدم سردرگمی در جلسه‌ی آزمون.

2- هدف‌گذاری چند از ده باعث ایجاد آرامش در جلسه‌ی آزمون و حتی در زمان مطالعه می‌شود. اگر متناسب با تلاش و توان خود هدف‌گذاری کرده باشید پس از رسیدن به هدف خود در هر درس به آرامش می‌رسید.

3- این نوع هدف‌گذاری باعث کاهش تعداد پاسخ‌های غلط می‌شود؛ زیرا شما بر اساس تلاشی که انجام داده‌اید می‌دانید که از هر ده سؤال می‌خواهید به چند سؤال پاسخ دهید؛ درنتیجه به سؤالات شک‌دار یا سؤالاتی که بلد نیستید پاسخ نمی‌دهید.

4- هدف‌گذاری ده‌دهی به مدیریت زمان در جلسه‌ی آزمون کمک می‌کند و باعث می‌شود وقت کم نیاورید؛ چون می‌دانید که قرار نیست به همه‌ی سؤالات پاسخ دهید.