نظم و سخت‌کوشی مساوی با موفقیت

نظم برای هر دانش‌آموز ضروری است و نظم و برنامه‌ریزی لازمه‌ی رسیدن به موفقیت است و با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان به انتظارات رسید.

نظم و سخت‌کوشی مساوی با موفقیت

تا به حال در یک محیط ناآشنا وارد شده‌اید که دچار سردرگمی شوید. گاهی هم وجودتان پر از ترس و وحشت می‌شود.

گاهی ممکن است ساعت‌ها دور خودمان بچرخیم و به سر جای اولیه برگردیم. این مثال دانش‌آموزانی است که بدون یک برنامه‌ی منظم مطالعه می‌کنند.

نظم برای هر دانش‌آموز ضروری است و نظم و برنامه‌ریزی لازمه‌ی رسیدن به موفقیت است و با هدف‌گذاری کوتاه‌مدت می‌توان به انتظارات رسید.

در کنار برنامه‌ریزی، تلاش و سخت‌کوشی، راه رسیدن را هموار می‌کند و این‌که با شناخت کافی از خود می‌توان موفق شد به شرط آن‌که باور داشته باشیم که موفقیت از آن ماست.