اهمیت حضور در آزمون‌های کانون

از ویژگی‌های آزمون‌های کانون یافتن روش‌های موفق مخصوص هر فرد است که با حضور در آن در جست‌وجوی روش‌هایی خواهند بود که منجر به نتیجه‌ی مطلوب شده است.

اهمیت حضور در آزمون‌های کانون

از ویژگی‌های آزمون‌های کانون یافتن روش‌های موفق مخصوص هر فرد است که با حضور در آن در جست‌وجوی روش‌هایی خواهند بود که منجر به نتیجه‌ی مطلوب شده است. اولین تأثیر شگفت‌انگیز کشف راهکاره‌های موفقیت، پیدا کردن ذهن شفاف و منسجم است.

ذهن شفاف موجب عملکرد بهتر مطالعه‌ی درسی می‌شود و تعمیم روش‌های موفق بر درس‌های مشابه تأثیر افزایش تراز و اعتمادبه‌نفس شخص را به همراه دارد. بدین ترتیب موفقیت‌های بعدی با سرعت و شتاب بیش‌تری به سراغ فرد خواهد آمد؛ اما نمی‌توان همه‌ی چالش‌ها را با یک راهکار موفق پاسخ داد. باید همواره به دنبال راه‌ها و استراتژی‌های موفق و جواب درست صورت مسئله بود. در آزمون‌های کانون هر کس با آزمون درستی و خطا می‌تواند راه مخصوص به خود را برای موفقیت پیدا کند.

همایش جمع بندی ریاضی انسانی حل سوالات کنکور 96 بخش دوم
چهارم انسانی     دبیر : امیر زراندوز