اهمیت کتاب سؤالات پرتکرار

کتاب سؤالات پرتکرار شامل سؤالات امتحانی بوده و برای همه‌ی دانش‌آموزان خصوصاً دانش‌آموزان پایه الزامی است. پس از حل مسائل، به سراغ تست بروید.

اهمیت کتاب سؤالات پرتکرار

برخی از دانش‌آموزان این کتاب را نادیده گرفته و بلافاصله بعد از مطالعه‌ی کتاب درسی به سراغ تست کتاب‌های آبی می‌روند؛ در حالی که دومین مرحله از یادگیری حل تمرین بیش‌تر برای تسلط بر مطالب کتاب درسی است.

کتاب سؤالات پرتکرار شامل سؤالات امتحانی بوده و برای همه‌ی دانش‌آموزان خصوصاً دانش‌آموزان پایه الزامی است. پس از حل مسائل، به سراغ تست بروید.