بوی مهر

باز هم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه‌های کشورمان پیچیده است.

بوی مهر

باز هم با پایان یافتن فصل تابستان بوی مهر در شهرها و کوچه‌های کشورمان پیچیده است.

باز هم مدارس چشم به در دوخته‌اند و به انتظار نشسته‌اند تا سال تحصیلی جدید را همراه با دانش‌آموزان آغاز کنند.

با آغاز سال تحصیلی در اول مهر، میلیون‌ها دانش‌آموز به شوق آموختن، روانه‌ی مدرسه می‌شوند. همه ساله با شروع ماه مهر کوچه‌ها و خیابان‌ها رنگ و بوی دیگری  پیدا می‌کنند و شور و شوق دانش‌آموزان جلوه‌ی زیبایی به جامعه می‌بخشد.

بوی کتاب‌ها و دفترهای نو نشاط یاد گرفتن و درس خواندن را در دانش‌آموزان دوچندان می‌کند. آغاز ماه مهر، ماه شوق یاد دادن و یاد گرفتن را به همه‌ی معلمان و دبیران ارجمند و دانش‌آموزان عزیز تبریک می‌گوییم.