تقویت حس اعتمادبه‌نفس در کلاس اولی‌ها

یکی از کارهای خوب آموزش و پرورش در سال‌های اخیر بازگشایی مدارس برای کلاس اولی‌ها قبل از شروع سال تحصیلی است.

تقویت حس اعتمادبه‌نفس در کلاس اولی‌ها

یکی از کارهای خوب آموزش و پرورش در سال‌های اخیر بازگشایی مدارس برای کلاس اولی‌ها قبل از شروع سال تحصیلی است.

 این کار آثار مفیدی در تقویت حس اعتمادبه‌نفس کودکان و هم‌چنین کاهش دلهره‌ی آن‌ها دارد.

بازدید از مدرسه پیش از آغاز سال تحصیلی به کودک کمک می‌کند که در محیط جدید اعتمادبه‌نفس پیدا کند و خود را با آن وفق دهد. 

بیش‌تر مدارس ابتدایی در پایان تابستان روزی را برای بازگشایی اختصاص می‌دهند که طی آن پدران و مادران و مخصوصاً خود دانش‌آموزان بتوانند از مدرسه و کلاس‌های درسی بازدید کنند. شروع کسب علم و دانش را به همه‌ی کلاس اولی‌ها تبریک می‌گوییم. بچه‌ها! به خانه‌ی دوم خود، مدرسه، خوش آمدید.