کنکوری‌ها آزمون 10 مهر حاضر باشید

آزمون 10 مهر از کل کتاب سال سوم سؤال مطرح می‌شود.

کنکوری‌ها آزمون 10 مهر حاضر باشید

آزمون 10 مهر از کل کتاب سال سوم سؤال مطرح می‌شود.  حضور در این آزمون اهمیت بسزایی در افزایش تراز در آزمون‌های دیگر دارد؛ زیرا موجب شناخت کامل هر فرد از نقاط قوت و ضعف در هر مبحث کتاب می‌شود. شرکت‌کنندگان در 10 مهر شامل دو گروه هستند:

گروه اول کسانی هستند که تابستان همراه کانون بوده‌اند و بخش سؤالات سوم را به عنوان سؤالات بخش اجباری انتخاب کرده‌اند و مرور کامل بر کتاب داشته‌اند. این آزمون یک سنجش و ارزیابی کلی بر تمام مباحث کتاب است و میزان تسلط شخص را نشان می‌دهد.

گروه دوم کسانی هستند که از مهر با کانون همراه هستند و برای آن‌ها تعیین سطح و شناخت تسلط شخصی به حساب می‌آید که بعد از فاصله‌ی سه ماه تعطیلی تابستان چه‌قدر از مباحث سال سوم را به خاطر دارند و در انتخاب زوج‌درس پایه (سال سوم) چه مقدار زمان برای مطالعه و تسلط لازم است.