سه رأس مثلث موفقیت در مدرسه (2)

دومین اصل اساسی روش درست مطالعه، یادداشت‌برداری است. بعد از پیش‌خوانی مباحث، سؤالاتی که ذهن شما را درگیر کرده با خود به کلاس ببرید.

سه رأس مثلث موفقیت در مدرسه (2)

یادداشت‌برداری

دومین اصل اساسی روش درست مطالعه، یادداشت‌برداری است. بعد از پیش‌خوانی مباحث، سؤالاتی که ذهن شما را درگیر کرده با خود به کلاس ببرید. وسایل یادداشت‌برداری را قبل از شروع تدریس معلم آماده ساخته  و تمام ذهن را متمرکز گفته‌های معلم کنید. یادداشت‌برداری را با زبان و نگارش ساده انجام دهید. بهتر است یادداشت‌برداری با مداد باشد تا در اولین فرصت ویرایش بهتری را روی جملات انجام دهید تا جزوه‌ی تمیزتری داشته باشید. از نکات کلیدی و مفهومی در یادداشت‌برداری استفاده کنید تا از مبحث درسی عقب نمانید. در هر جلسه‌ی کلاس چند نکته‌ی مهم توسط معلم روی تخته‌سیاه نوشته یا پرسیده می‌شود که ممکن است سرنخ سؤالات امتحانی باشد. این نکات نیاز به یادداشت‌برداری دارند. سعی کنید عصر همان روز، یادداشت‌برداری را ویرایش کامل کنید؛ زیرا اکثر مطالب در حافظه‌ی شما قرار دارند و این عامل ماندگاری مبحث را در ذهن بیش‌تر می‌کند.

خرید کتاب