سه رأس مثلث موفقیت در مدرسه (1)

با شروع سال تحصیلی جدید تلاش کنید روش مطالعه‌ی درست را در پیش بگیرید. برای کیفیت مطالعه و به دست آوردن نتیجه‌ی مطلوب سه اصل مهم مطالعه را الگوی مطالعاتی خود قرار دهید.

سه رأس مثلث موفقیت در مدرسه (1)

پیش‌خوانی

با شروع سال تحصیلی جدید تلاش کنید روش مطالعه‌ی درست را در پیش بگیرید. برای کیفیت مطالعه و به دست آوردن نتیجه‌ی مطلوب سه اصل مهم مطالعه را الگوی مطالعاتی خود قرار دهید. اولین نکته، پیش‌خوانی مبحث است که روز قبل از تدریس معلم، درس را از روی کتاب درسی مطالعه کنید، فصل و بخش‌ها را به صورت درخت دانش برای یادگیری بهتر در ذهن رسم کنید. این کار دو نتیجه در پی خواهد داشت: اشراف کامل بر مباحث درسی و طرح سؤال در ذهن که به‌راحتی در کلاس توسط معلم رفع می‌شود. از طرفی با تسلط نسبی بر موضوع به‌راحتی پاسخ‌گوی سؤالات معلم در کلاس خواهید بود و موجب اعتمادبه‌نفس بیش‌تر و حس برتری‌جویی در کلاس می‌شود. کتاب تابستان به عنوان منبع عالی پیش‌خوانی درس‌های اختصاصی نیم‌سال اول کمک خوبی برای پیشرفت درسی است.