خانه و مدرسه، مکمل یکدیگر

سال‌های آغازین تحصیل دوران بسیار حساسی است. در این دوران خانه و مدرسه هر یک نقش ویژه دارند.

خانه و مدرسه، مکمل یکدیگر

سال‌های آغازین تحصیل دوران بسیار حساسی است. در این دوران خانه و مدرسه هر یک نقش ویژه دارند. روابط در خانه فردی‌تر و عاطفی‌تر، در مدرسه جمعی‌تر و منطقی‌تر است؛ ازاین‌رو این دو محیط یعنی خانه و مدرسه از لحاظ فراهم آوردن زمینه‌های لازم برای رشد کودک مکمل یکدیگرند و باید همدیگر را یاری کنند؛ بنابراین همکاری پدر و مادر با معلمان و اولیای مدرسه اهمیت ویژه‌ای دارد. تحقیقات نشان داده است در مدارسی که والدین با اولیای مدرسه کم‌تر ارتباط داشته‌اند دانش‌آموزان مشکلات رفتاری بیش‌تری داشته‌اند.

والدین عزیز از همین ابتدای سال تحصیلی با معلمان و اولیای مدرسه‌ی فرزند خود ارتباط برقرار کرده و به طور کامل در جریان تمام برنامه‌های درسی و غیر درسی فرزندتان قرار بگیرید تا بتوانید در پیشبرد اهداف آموزشی و پرورشی مدرسه به اولیای مدرسه کمک کنید.