نوروز 96

زمزمه‌ی محبت

اولین برخورد معلم با دانش‌آموزان مهم‌ترین تأثیر را در شکل‌گیری شخصیت آموزشی و تربیتی او خواهد داشت.اولین برخورد معلم با دانش‌آموزان مهم‌ترین تأثیر را در شکل‌گیری شخصیت آموزشی و تربیتی او خواهد داشت.

اگر این برخورد، مهربانانه و همراه با تبسم و خوش‌رویی باشد، دانش‌آموزان به درس و مدرسه و معلم علاقه‌مند می‌شوند.

معلم توانا و دلسوز به‌خوبی می‌داند که چهره‌ی گشاده و متبسم معلم، صدای آرام و جملات دلنشین و اطمینان‌بخش او، می‌تواند اضطراب آن‌ها را کاهش داده و اعتمادبه‌نفس‌شان را تقویت کند.

درس معلم ار بود زمزمه‌ی محبّتی                             جمعه به مکتب آورد طفل گریزپای را

سقوط آزاد وحرکت در دو بعد از فیزیک چهارم دبیرستان
  برای شرکت در کلاس کلیک کنید( چهارم دبیرستان)
دبیر : حمیدرضا بروشکی