دو راهکار برای مقابله با حواس‌پرتی

وقتی شما به بهانه‌ی بهتر فهمیدن بسیار کند پیش می‌روید و کلمه به کلمه می‌خوانید، درگیری ذهنی مطلوبی را ایجاد نمی‌کنید.

دو راهکار برای مقابله با حواس‌پرتی

تندخوانی:

وقتی شما به بهانه‌ی بهتر فهمیدن بسیار کند پیش می‌روید و کلمه به کلمه می‌خوانید، درگیری ذهنی مطلوبی را ایجاد نمی‌کنید و ذهن شما که از این ساکن بودن کلافه می‌شود، خود را در جایی دیگر مشغول می‌کند و حواستان پرت می‌شود.

مطالعه‌ی اولیه:

مطالعه‌ی اولیه همان گرفتن اطلاعات ابتدایی است. در مطالعه‌ی اولیه، قصد شما کنجکاو کردن ذهن با گرفتن اطلاعات ساده و کم‌حجم و مقدماتی است. در مطالعه‌ی اولیه شما متن را خط به خط نمی‌خوانید بلکه نگاهی گذرا به متن می‌اندازید و یک‌سری مفاهیم اولیه را از متن می‌گیرید.