اکسیژن همیشه نماد حیات نیست

محققان آمریکایی در تحقیقات جدید خود مدعی شده‌اند که کشف اکسیژن در فضا را نمی‌توان همیشه نشانه‌ای قطعی از حیات فرازمینی دانست.

اکسیژن همیشه نماد حیات نیست

به گزارش سرویس علمی ایسنا منطقه خراسان، نوریو ناریتا و شگیوکی ماساوکا از موسسه ملی علوم اعصاب آمریکا، فرضیه جدیدی را مبنی بر وجود احتمالی مقادیر زیادی اکسیژن غیرزنده در سیارات ارائه داده‌اند.

تاکنون این چنین تصور می‌شد که اگر در سیاره‌ای مقادیری اکسیژن یافت شود، به این معنی است که حتما در آن سیاره گونه‌ای از گیاهان از طریق فتوسنتز تولید می‌شوند و محققان هنگام جستجوی حیات در سیارات فراخوشیدی قابل سکونت، وجود اکسیژن در جو را نشانه‌ای قطعی از وجود زندگی در آن سیاره می‌دانستند. اگرچه واکنش‌های شیمیایی غیرزیستی می‌توانند ترکیبات جوی سیارات فراخورشیدی را تحت تاثیر قرار دهند.

در حال حاضر این تیم تحقیقاتی عنوان کردند: اکسیژن غیرزنده طی واکنش‌های فتوکاتالیستیِ اکسید تیتانیوم تولید می‌شود. این واکنش‌ها در سطح سیارات خاکی، شهاب‌سنگ‌ها و قمرهای موجود در منظومه شمسی به وفور وجود دارد.

برای یک سیاره با محیط‌زیستی مشابه سیستم زمین-خورشید، واکنش فتوکاتالیستی اکسید تیتانیوم روی حدود 0.05 درصد از سطح سیاره می‌تواند منجر به تولید مقادیری اکسیژن شود.

به علاوه، این تیم میزان احتمالی تولید اکسیژن را در سیارات قابل سکونت اطراف سایر ستارگان میزبان با دما و جرم‌های متفاوت محاسبه کردند.

آنها دریافتند در یک ستاره سرد حداقل میزان اکسیژن تولیدی از طریق فرآیندهای غیرزنده در سه درصد از سطح سیاره رخ می‌دهد.

جزئیات این تحقیق در مجله Scientific Reports منتشر شده است.

منبع :