دو آزمون مهم

آزمون‌های جمع‌بندی 3 و 10 مهرماه را می‌توان از جهات مختلفی مهم و خاص دانست.

دو آزمون مهم

آزمون‌های جمع‌بندی 3 و 10 مهرماه را می‌توان از جهات مختلفی مهم و خاص دانست. مرور درس‌های پایه و جمع‌بندی کامل درس‌های سال سوم در این آزمون‌ها ویژگی‌های مثبت این دو است. حال مسئله‌ی مهم نحوه‌ی برنامه‌ریزی و مطالعه برای این دو ایستگاه است که بتوان از آن‌ها نهایت استفاده را برد.

برای داشتن یک برنامه‌ی صحیح به موارد زیر توجه کنید:

  • گام اول، در نظر داشته باشید که آزمون 3 مهر درس‌های سال دوم و سوم و آزمون 10 مهر صرفاً درس‌های سال سوم را شامل می‌شود.

  • به عبارتی طبق بند اول، شما در آزمون 3 مهر باید روی درس‌های سال دوم متمرکز شوید و درس‌های سال سوم را به آن سنجاق کنید و در آزمون 10 مهر کل توجه خود را معطوف به درس‌های سال سوم کنید.

  • اولویت‌بندی اصلی‌ترین قسمت برنامه است.

  • به جدول جمع‌بندی هدف‌گذاری در صفحه‌ی شخصی خود مراجعه کرده و بر اساس رنگ‌های این جدول مباحث را دسته‌بندی کنید.

  • مباحثی از سال دوم را که زرد و قرمز هستند می‌توانید در اولویت قرار داده و با یک کار ویژه روی این درس‌ها تمرکز کنید.

  • مطالعه‌ی نقاط چالشی سال سوم باعث می‌شود در این آزمون شناخت نسبی پیدا کرده و از آزمون 10 مهر بهتر بهره ببرید.

  • یکی از بهترین منابع برای تست دفترچه‌ی آزمون‌های تابستان و در کنار آن کتاب خودآموزی است.