درس یک مهر را دو مهر نخوان

شما قرار نیست درس را حفظ کنید یا تمرین‌های زیادی حل کنید؛ همین که از محتوای درس آگاهی یابید و ایرادهای خود را بیابید کمک می‌کند تا سریع‌تر برای رفع آن به معلم مراجعه کنید.

درس یک مهر را دو مهر نخوان

راه‌های زیادی برای رسیدن به پیشرفت درسی مطلوب وجود دارد:

خریدن ده‌ها کتاب و فیلم آموزشی

گرفتن معلم یا مشاور خصوصی

رفتن به کلاس‌های تقویتی

اما مؤثرترین راه چیست؟

وقتی از دانش‌آموزانی که معدلشان افت کرده می‌پرسم علت اصلی این اتفاق را چه می‌دانند، اکثریت یک پاسخ مشترک دارند: درس‌هایم تل‌انبار شده بود، نتوانستم این حجم زیاد کتاب را در شب امتحان تمام کنم.

در میان تلفیق برنامه‌ی مدرسه و برنامه‌ی آزمون‌های کانون جای یک بخش روزانه خالی است: درس  هر روز را همان روز خواندن

سؤال: یعنی دقیقاً چه کنیم؟

از همان یک مهر هر درسی را که آموختید در منزل مرور کنید.

سؤال: چه‌قدر وقت برای این کار صرف کنم؟

به طور مثال اگر سه یا چهار زنگ به مدت یک ساعت و ربع در مدرسه آموزش می‌بینید، قرار نیست همین زمان را در منزل تکرار کنید؛ تنها 15 دقیقه برای هر درس.

سؤال: آیا این زمان کم نیست؟

شما قرار نیست درس را حفظ کنید یا تمرین‌های زیادی حل کنید؛ همین که از محتوای درس آگاهی یابید و ایرادهای خود را بیابید کمک می‌کند تا سریع‌تر برای رفع آن به معلم مراجعه کنید؛ بنابراین حتی اگر یک درس را در اولین روز مهرماه فراگرفتید برای مرور آن از دوم مهر شروع نکنید و درس هر روز را همان روز بخوانید.