غلامرضا محبی:آزمونک جامع فیزیک سوم دبیرستان-ریاضی و تجربی

آزمونک جامع فیزیک سال سوم دبیرستان برای رشته‌های ریاضی و تجربی

غلامرضا محبی:آزمونک جامع فیزیک سوم دبیرستان-ریاضی و تجربی

دانش آموزان عزیز چهارم ریاضی و تجربی

سلام؛


فایل ذیل را که حاوی سوالات چهارگزینه ای فیزیک 3 به همراه پاسخ آن می باشد را برای آمادگی بیشتر دراین درس دانلود بفرمایید