کشف شواهدی از یک سیاهچاله متوسط نادر

تیمی از منجمان شواهدی از وجود یک سیاهچاله با جرم متوسط بالقوه در حدود 5000 برابر جرم خورشید را شناسایی کرده‌اند.

کشف شواهدی از یک سیاهچاله متوسط نادر

به گزارش سرویس علمی ایسنا، این کشف که توسط دانشمندان دانشگاه مریلند و مرکز پرواز فضایی گودارد ناسا انجام شد، کاندید جدیدی را به فهرست سیاهچاله‌های بالقوه دارای اندازه سه‌بعدی اضافه می‌کند و این فرضیه را تقویت می‌کند که چنین اجرام کیهانی وجود خارجی دارند.

این نتایج همچنین ایده موجود را پشتیبانی می‌کند مبنی بر این که سیاهچاله‌ها در تمامی اندازه‌ها وجود دارند.

تقریبا تمامی سیاهچاله‌ها در یکی از این دو اندازه کوچک و غول‌پیکر وجود دارند؛ سیاهچاله‌های دارای جرم ستاره‌ای که چند برابر خورشید جرم دارند یا سیاهچاله‌های غول‌پیکری که از یک میلیون‌ بار تا چندین میلیارد برابر خورشید جرم دارند.

دانشمندان معتقدند اندازه سیاهچاله‌های با اندازه متوسط بین این دو قرار دارد. سیاهچاله با اندازه متوسط بالقوه جدید که NGC1313X-1 نام دارد، به عنوان منبع پرتو ایکس فوق درخشان گروهبندی شده و در میان درخشان‌ترین منابع پرتو ایکس قرار دارد.

تعدادی از منجمان تصور می‌کنند منابع پرتو ایکس فوق‌درخشان سیاهچاله‌های با اندازه میانی هستند که به طور فعالانه ماده را مصرف کرده و مقادیر عظیمی اصطکاک و تشعشع پرتو ایکس را طی این فرآیند تولید می‌کنند.

جزئیات این تحقیق در مجله Astrophysical منتشر شد.

منبع :