ابزارهای مطالعه‌ی هدفمند

برای داشتن یک مطالعه‌ی مؤثر و هوشمندانه باید سعی کنید با حداقل تلاش در مطالعه به بیش‌ترین بهره‌وری دست پیدا کنید، اما چگونه؟

ابزارهای مطالعه‌ی هدفمند

برای داشتن یک مطالعه‌ی مؤثر و هوشمندانه باید سعی کنید با حداقل تلاش در مطالعه به بیش‌ترین بهره‌وری دست پیدا کنید، اما چگونه؟

  • همیشه قبل از شروع به مطالعه هدف خود را از مطالعه‌ی درس و مبحث مورد نظر تعیین کنید و درباره‌ی موضوع مورد نظر فکر کنید، سپس مطالعه را آغاز کنید.

  • مطالعه‌ی فعالانه داشته باشید؛ یعنی هنگام مطالعه با انجام کارهایی مثل خط کشیدن زیر کلمات کلیدی و مهم، یادداشت‌برداری، خلاصه‌نویسی و... ذهن خود را روی موضوع متمرکز کنید.

  • زمانی که با یک مبحث دشوار یا خسته‌کننده مواجه هستید بهتر است مطالعه را به زمانی که بیش‌ترین انرژی را دارید موکول کنید.

  • حتماً بعد از مطالعه مروری کلی بر مبحث مورد نظر داشته باشید. این کار درک بهتری از ساختار آن به شما خواهد داد.

  • نحوه‌ی استفاده از منابع مختلف را بشناسید؛ به عنوان مثال قبل از حل تمرینات کتاب کار و کتاب پرتکرار  و تشریحی خواندن به هیچ عنوان به سراغ حل سؤالات تستی از کتاب آبی و... نروید.