یک سؤال جالب

چرا وقتی به خانه می‌روم می‌توانم بسیاری از سؤال‌هایی را که در جلسه‌ی آزمون پاسخ نداده‌ام، پاسخ دهم؟

یک سؤال جالب

چرا وقتی به خانه می‌روم می‌توانم بسیاری از سؤال‌هایی را که در جلسه‌ی آزمون پاسخ نداده‌ام، پاسخ دهم؟

هر امتحانی به هر حال اضطراب و استرس خود را دارد و با امتحان در خانه فرق خواهد داشت. در خانه کنترل‌کننده‌ی شرایط آزمون خودتان هستید. به هر حال برای آزمون در خانه می‌توانید در مورد وقت، چگونگی نشست و برخاست یا حتی امتحان به صورت درازکش اختیار عمل داشته باشید. از طرف دیگر، نبودن مراقب و عدم حضور رقبا، اضطراب و استرس را به مقدار فراوان کم یا اصولاً برطرف می‌کند.

استرس، دشمن سرعت و یادآوری سریع است؛ به همین دلیل امتحان در خانه با امتحان در جلسه‌ی آزمون خیلی فرق دارد. رعایت استانداردهای آزمون آزمایشی به همین دلیل است تا دانش‌آموزان خود را با شرایط و ضوابط و نظارت‌هایی که در یک جلسه‌ی آزمون واقعی وجود دارد تطبیق دهند و یاد بگیرند که آموخته‌های خود را تحت شرایط «کنترل‌شده» با سرعت لازم و وقت معین  به «پاسخ» تبدیل کنند.

آزمون برنامه‌ای حکم بازی تمرینی را دارد.