استفاده از شبکه‌ی اجتماعی به جای لذت مطالعه

هدف از به وجود آمدن تکنولوژی برای آسایش بشر است اما استفاده‌ی نابه‌جا از آن‌ها انسان را به دامش اسیر می‌کند و زمان‌های زیادی را او تلف می‌کند؛ زمان‌هایی که غیر قابل بازگشت هستند.

استفاده از شبکه‌ی اجتماعی به جای لذت مطالعه

هدف از به وجود آمدن تکنولوژی برای آسایش بشر است اما استفاده‌ی نابه‌جا از آن‌ها انسان را به دامش اسیر می‌کند و زمان‌های زیادی را او تلف می‌کند؛ زمان‌هایی که غیر قابل بازگشت هستند.

یکی از این معضلات، استفاده‌ی بیش از حد از شبکه‌ی اجتماعی است؛ به طوری که جایگزین مطالعه شده و مطالعه را در ایران تقریباً به صفر رسانده است و این در نسل جدید بیش‌تر دیده می‌شود. بیدار ماندن‌های شبانه و خوابیدن تا ظهر که موجب از بین رفتن نظم زندگی می‌شود از جمله‌ی معضلات استفاده‌ی نابه‌جا از تکنولوژی است. بهترین راهکار این است که اولیا از خودشان شروع کنند. همواره تربیت عملی و دیداری تأثیرگذارتر از روش گفتاری است. اولیا در کنار مشغله‌ی کاری زمانی را برای مطالعه که موجب افزایش آگاهی و اطلاعات خود در کنار خانواده می‌شود اختصاص دهند و استفاده از شبکه‌های اجتماعی را در زمان‌های محدود در شبانه‌روز قرار دهند تا این روش در قالب نظم، به فرزندان منتقل شود.