پایان تابستان پیش‌زمینه‌ی بازی اصلی

بازیکنان فوتبال قبل از انجام هر مسابقه‌ای حدود 30 دقیقه صرف گرم کردن بدن، پاس‌کاری با دیگر بازیکنان، شوت به طرف دروازه، آشنایی با زمین، یاران حریف و جو ورزشگاه می‌کنند.

پایان تابستان پیش‌زمینه‌ی بازی اصلی

بازیکنان فوتبال قبل از انجام هر مسابقه‌ای حدود 30 دقیقه صرف گرم کردن بدن، پاس‌کاری با دیگر بازیکنان، شوت به طرف دروازه، آشنایی با زمین، یاران حریف و جو ورزشگاه می‌کنند.

این پیش‌زمینه‌ای برای یک مسابقه‌ی بزرگ است که در دو نیمه برگزار می‌شود. بازیکنان باید تجاربی را که در این 30 دقیقه کسب کردند به کار گیرند که بتوانند در مسابقه نتیجه بگیرند.

آزمون‌های کانون نیز مانند یک مسابقه است که دو آزمون جامع ابتدای مهرماه پیش‌زمینه‌ی آن و دو نیم‌سال تحصیلی، دو نیمه‌ی مسابقه است. داوطلبان نیز باید تجاربی را که در تابستان و ابتدای مهرماه از پشتیبان، خانواده و آزمون‌ها کسب می‌کنند در طول سال تحصیلی به کار گیرند تا بتوانند در مسابقه‌ی کنکور سراسری موفق شوند.