چند نکته در مورد مدیریت زمان

سعی کنید در تنظیم وقت ماهرانه عمل کنید. تکنیک × و – و زمان‌های نقصانی دراین زمینه به شما کمک می‌کند.

چند نکته در مورد مدیریت زمان
  1. به دیگران قول بدهید که کاری را تا تاریخی معین به اتمام خواهید رساند. قول دادن به دیگران در شما انگیزه ایجاد می‌کند.

  2. در مطالعه‌ی مجلات به منظور صرفه‌جویی در وقت، مقالات مورد نیاز خود را جدا کنید و برای مطالعه‌ی بعدی بایگانی کنید.

  3. تندخوانی را یاد بگیرید تا بتوانید در مدت کوتاه‌تری مطالب بیش‌تری مطالعه کنید.

  4. هر فعالیتی در جهت تقویت انضباط فردی برای استفاده‌ی بهتر از وقت و مدیریت زمان باعث تقویت سایر اصول انضباطی می‌شود.

  5. بیش از آن‌که یک کتاب را به طور کامل بخوانید، با ورق زدن و مرور مطالب، سرعت خود را در خواندن کتاب افزایش دهید.

  6. سعی کنید در تنظیم وقت ماهرانه عمل کنید. تکنیک ×  و –  و زمان‌های نقصانی دراین زمینه به شما کمک می‌کند.

  7. همیشه برای انجام کارهای‌تان جدول زمان‌بندی‌شده داشته باشید و تمام کارها را در آن  بنویسید (دفتر برنامه‌ریزی).

  8. مدیریت زمان (تنظیم وقت) بیش از هر چیز نیاز به انضباط فردی، خویشتن‌داری و تسلط بر خود دارد (مهارت‌های خودتنظیمی و قدرت اراده).

  9. هر روز مقداری از وقت‌تان را به این اختصاص دهید که در مورد هدف‌های اصلی و واقعی خود و راه‌های بهتری که از طریق آن‌ها می‌توانید روزبه‌روز به هدف‌های خود نزدیک‌تر شوید، فکر کنید.

  10. هر قدر انسان برتری شوید با صرف وقت کم‌تری می‌توانید به هدف‌های خود برسید.