دفتر برنامه‌ریزی و خانه‌های رنگی

در دفتر برنامه‌ریزی گروه دبستان و راهنمایی سه رنگ اصلی وجود دارد: سبز، زرد و قرمز.

دفتر برنامه‌ریزی و خانه‌های رنگی

در دفتر برنامه‌ریزی گروه دبستان و متوسطه‌ی اول سه رنگ اصلی وجود دارد: سبز، زرد و قرمز.

هر کدام از این رنگ‌ها با هدف خاصی در نظر گرفته شده‌اند که در ادامه، آن‌ها را بررسی می‌کنیم:

سبز: خواندن هر درس در همان روز

زرد: پیش‌خوانی مطالب

قرمز: خواندن درس‌هایی که از قبل انباشته شده است.

روش استفاده: به عنوان مثال امروز دوشنبه است و شما شروع به مطالعه کرده‌اید. امروز در مدرسه معلم مبحث جدیدی از ریاضی را تدریس کرده و شما همان مبحث را در خانه مطالعه می‌کنید و خانه‌ی مربوط به آن را سبز می‌کنید. پس از کمی استراحت تصمیم می‌گیرید درس 5 از کتاب فارسی را پیش‌خوانی کنید؛ پس خانه‌ی مربوط به آن را زرد می‌کنید؛ ولی امروز تصمیم ندارید علوم را مطالعه کنید پس این درس جزء مطالب انباشته‌شده است و خانه‌ی مربوط به آن قرمز می‌شود.

با پر کردن و رنگ کردن دفتر برنامه‌ریزی در طول هفته روند مطالعه‌ی دانش‌آموزان به طور مختصر قابل مشاهده است. علاوه بر آن پشتیبان و والدین با یک نگاه متوجه می‌شوند که دانش‌آموز در طول هفته‌ی گذشته بیش‌تر درس همان روز را مطالعه کرده یا پیش‌خوانی کرده یا مطالب انباشته‌شده دارد. علاوه بر این در پایان هفته دانش‌آموز با نگاه کردن به دفتر برنامه‌ریزی راحت‌تر می‌تواند برای هفته‌ی آینده هدف‌گذاری کند. هر چه هدف‌گذاری دقیق‌تر باشد نتیجه‌ی آزمون‌ها بهتر خواهد بود.

رنگ کردن دفتر برنامه‌ریزی راهی برای موفقیت است.