یاد گرفتن ریاضیات‎

مطالعات جدید نشان می‌دهد انگیزه، تلاش و تکنیک‌های مطالعاتی مناسب و نه بهره‌ی هوشی به داشتن مهارت‌های ریاضیاتی خوب می‌انجامند.

یاد گرفتن ریاضیات‎

مطالعات جدید نشان می‌دهد انگیزه، تلاش و تکنیک‌های مطالعاتی مناسب و نه بهره‌ی هوشی به داشتن مهارت‌های ریاضیاتی خوب می‌انجامند. این یافته‌ها نشان می‌دهد وادار کردن کودکان به مطالعه‌ی ریاضی امری بی‌ثمر است.

محققان روان‌شناسی دانشگاه کالیفرنیا در پژوهشی بیش از سه هزار و 500 کودک آلمانی را تحلیل کردند و دریافتند که دانش‌آموزان باانگیزه و دارای استراتژی‌های یادگیری مناسب، بالاترین میزان موفقیت را در ریاضیات کسب کردند.

به گفته‌ی کومورایاما از این دانشگاه، بهره‌ی هوشی یا همان IQ برخلاف تصورات پیشین چنین اثری را از خود نشان نداد. وی و همکارانش هم‌چنین طی یک نظرسنجی از نمونه‌‌های موردی خود، میزان انگیزه‌ی درونی آن‌ها برای مطالعه‌ی ریاضیات را اندازه‌گیری کردند.

به علاوه، این دانشمندان میزان ترغیب شدن دانش‌آموزان توسط مؤلفه‌های خارجی از قبیل گرفتن نمره‌ی خوب در درس ریاضی را مطالعه کردند.

در این پژوهش این موضوع که کودکان حاضر تا چه میزان بر حفظیات طوطی‌وار در مقابل استراتژی‌های یادگیری عمیق تکیه می‌کردند، نیز بررسی شد.

در ابتدا اشخاص دارای بهره‌ی هوشی بالا در درس ریاضی به بهترین نحو عمل کردند اما طی فرایند پژوهش ثابت شد که تکنیک‌های یادگیری و هم‌چنین انگیزه و نه بهره‌ی هوشی بیش‌ترین میزان موفقیت در این درس را پیش‌بینی کردند.

در پژوهش انجام‌شده کودکان با بهره‌ی هوشی بالا هیچ جهشی در کسب موفقیت از خود بروز ندادند.